Skaičiuoklė 2020/01

Darbuotojo atlyginimo apskaita nuo 2020 sausio

Atlyginimo skaičiuoklė 2020 m.
Nustatytas atlyginimas (bruto)
Nustatytas darbo d./val. skaičius per mėn.
Dirbtas darbo d./val. skaičius per mėn.
Priskaičiuotas atlyginimas
Nedarbingumo pašalpa už dvi dienas
Priedai
Atostoginiai
Viso priskaičiuota
NPD
Pritaikytas NPD
Pajamų mokestis
Kaupimas pensijai (%)
Išskaičiuota pensijos kaupimui
Sodra (12,52%)
Sodra sveikatos draudimas (6,98%)
Atskaitymai pagal vykdomuosius ir kiti
Viso išskaičiuota
Mokėtinas atlyginimas
Darbo sutarties tipas
Darbdavio Sodra
Darbo vietos kaina
Mokėti Sodrai
Mokėti VMI

Pastabos:

Skaičiuoklė skaičiuoja, kai atlyginimas mažiau 84 VDU (bazės ribos).

Skaičiuoklė NPD neskaičiuoja, kai darbuotojui nustatytas nedarbingumo lygis.

Skaičiuoklė pritaikyta pirmai (I) draudėjo grupei, kai tarifas 1,77 proc. (neterminuotos sutartys) arba 2,49 proc. (terminuotos sutartys).

Atostoginiams taikomas einamojo mėnesio NPD.

Skaičiuoklė parengta pagal 2020-01-01 galiojančius LR norminius aktus.