Skaičiuoklė 2019

Darbuotojo atlyginimo apskaita 2019

Atlyginimo skaičiuoklė 2019 m.
Nustatytas atlyginimas (bruto)
Nustatytas darbo d./val. skaičius per mėn.
Dirbtas darbo d./val. skaičius per mėn.
Priskaičiuotas atlyginimas
Nedarbingumo pašalpa už dvi dienas
Priedai
Atostoginiai
Viso priskaičiuota
NPD
Pritaikytas NPD
Pajamų mokestis
Kaupimas pensijai (%)
Išskaičiuota pensijos kaupimui
Sodra (12,52%)
Sodra sveikatos draudimas (6,98%)
Atskaitymai pagal vykdomuosius ir kiti
Viso išskaičiuota
Mokėtinas atlyginimas
Darbo sutarties tipas
Darbdavio Sodra
Darbo vietos kaina
Mokėti Sodrai
Mokėti VMI

Pastabos:

Skaičiuoklė skaičiuoja, kai atlyginimas mažiau 120 VDU (bazės ribos).

Skaičiuoklė NPD neskaičiuoja, kai darbuotojui nustatytas nedarbingumo lygis.

Skaičiuoklė pritaikyta pirmai (I) draudėjo grupei, kai tarifas 1,77 proc. (neterminuotos sutartys) arba 2,49 proc. (terminuotos sutartys).

Atostoginiams taikomas einamojo mėnesio NPD.

Skaičiuoklė parengta pagal 2019-01-01 galiojančius LR norminius aktus.